Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rösjön, 662668 145951 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-28 Stoppdatum 2013-06-28
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 3945
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: