Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Millsjön, 659756 144339 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-05-31 Stoppdatum 2013-05-31
Mängd (ton): 26,89 Kostnad totalt: 23069
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: