Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lättlamp, 652113 143074 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-17 Stoppdatum 2013-06-17
Mängd (ton): 1,43 Kostnad totalt: 1473
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: