Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mövattnet, 651804 143218 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-17 Stoppdatum 2013-06-17
Mängd (ton): 3,47 Kostnad totalt: 3574
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: