Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Storugglen, 650972 142587 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-17 Stoppdatum 2013-06-17
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2101
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: