Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rösimmen, 658500 143982 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-05-29 Stoppdatum 2013-05-29
Mängd (ton): 84,49 Kostnad totalt: 72826
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: