Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Östra Älgsimmen, 658372 144594 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-29 Stoppdatum 2013-06-29
Mängd (ton): 6,94 Kostnad totalt: 5718
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: