Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rammsjön, 659260 145573 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-05-29 Stoppdatum 2013-05-29
Mängd (ton): 19,91 Kostnad totalt: 16727
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: