Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Bondögöl, 098252 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-23 Stoppdatum 2001-10-23
Mängd (ton): 5,95 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,9
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: