Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT107024, 06VAT107024 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-03-14 Stoppdatum 2013-03-14
Mängd (ton): 26,56 Kostnad totalt: 38869
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: