Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060033, 06VAT060033 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-04 Stoppdatum 2013-11-04
Mängd (ton): 13,97 Kostnad totalt: 20442
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: