Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT015010, 06VAT015010 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-24 Stoppdatum 2013-08-24
Mängd (ton): 9,93 Kostnad totalt: 14540
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: