Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT015013, 06VAT015013 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-24 Stoppdatum 2013-08-24
Mängd (ton): 13,97 Kostnad totalt: 20442
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: