Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT017001, 06VAT017001 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-07 Stoppdatum 2013-09-07
Mängd (ton): 7,97 Kostnad totalt: 11661
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: