Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT017053, 06VAT017053 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-08 Stoppdatum 2013-09-08
Mängd (ton): 8,95 Kostnad totalt: 13100
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: