Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT019004, 06VAT019004 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-07 Stoppdatum 2013-09-08
Mängd (ton): 8,10 Kostnad totalt: 11862
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: