Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT022052, 06VAT022052 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-05 Stoppdatum 2013-09-05
Mängd (ton): 19,06 Kostnad totalt: 27899
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: