Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024051, 06VAT024051 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-23 Stoppdatum 2013-08-23
Mängd (ton): 15,05 Kostnad totalt: 22026
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: