Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT030012, 06VAT030012 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-20 Stoppdatum 2013-08-20
Mängd (ton): 5,60 Kostnad totalt: 8206
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: