Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT032031, 06VAT032031 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-31 Stoppdatum 2013-08-31
Mängd (ton): 14,95 Kostnad totalt: 21882
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: