Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT033001, 06VAT033001 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-23 Stoppdatum 2013-08-23
Mängd (ton): 7,03 Kostnad totalt: 10279
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: