Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT040004, 06VAT040004 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-03 Stoppdatum 2013-09-03
Mängd (ton): 4,92 Kostnad totalt: 7198
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: