Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bocksjön, 098325 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-09 Stoppdatum 2013-10-09
Mängd (ton): 15,94 Kostnad totalt: 23321
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: