Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Borlången, 101109 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-24 Stoppdatum 2013-08-24
Mängd (ton): 13,99 Kostnad totalt: 13773
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: