Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gräsögöl, 098259 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-29 Stoppdatum 2013-10-29
Mängd (ton): 3,93 Kostnad totalt: 5758
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: