Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Guntasjön, 098030 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-17 Stoppdatum 2013-11-17
Mängd (ton): 3,03 Kostnad totalt: 4437
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: