Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hagasjön, 074168 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-08 Stoppdatum 2013-10-08
Mängd (ton): 17,02 Kostnad totalt: 24905
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: