Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Havrafällesjö, 098606 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-12 Stoppdatum 2013-10-12
Mängd (ton): 19,99 Kostnad totalt: 19679
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: