Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hermanssjö, 074152 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-02 Stoppdatum 2013-10-02
Mängd (ton): 9,99 Kostnad totalt: 9839
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: