Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hästasjön, 670074 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-12-31 Stoppdatum 2013-12-31
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4389
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: