Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ilasjön, 101120 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-25 Stoppdatum 2013-08-25
Mängd (ton): 11,02 Kostnad totalt: 16123
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: