Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Moasjön Lilla, 098057 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-29 Stoppdatum 2013-08-29
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1440
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: