Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Stensjön, 098279 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-18 Stoppdatum 2013-11-19
Mängd (ton): 20,04 Kostnad totalt: 29327
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: