Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sunnerbosjön, 101213 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-29 Stoppdatum 2013-08-30
Mängd (ton): 15,09 Kostnad totalt: 22083
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: