Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Älvasjön, 101498 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-21 Stoppdatum 2013-08-21
Mängd (ton): 2,80 Kostnad totalt: 4103
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: