Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058092, 06VAT058092 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-01 Stoppdatum 2013-09-01
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 7342
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: