Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Häsboån, V40_28 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-09 Stoppdatum 2013-10-09
Mängd (ton): 1,95 Kostnad totalt: 3517
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: