Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, K27 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-28 Stoppdatum 2013-09-28
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 13787
Kalkmedel: Slurry CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: