Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bullerbäcken, V33_3 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-10 Stoppdatum 2013-10-10
Mängd (ton): 24,72 Kostnad totalt: 44422
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: