Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Skiren, 651623149896 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-05 Stoppdatum 2013-10-05
Mängd (ton): 9,28 Kostnad totalt: 22193
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: