Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fagerekeån 027, 07VM027 Budgetår: 2000
Startdatum: 2001-01-19 Stoppdatum 2001-01-19
Mängd (ton): 10,91 Kostnad totalt: 8783
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: