Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fagerekeån 027, 07VM027 Budgetår: 2000
Startdatum: 2001-01-10 Stoppdatum 2001-01-10
Mängd (ton): 27,38 Kostnad totalt: 22041
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: