Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fagerekeån 027, 07VM027 Budgetår: 2001
Startdatum: 2002-01-16 Stoppdatum 2002-01-16
Mängd (ton): 11,04 Kostnad totalt: 9328
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: