Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fagerekeån 027, 07VM027 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-12-04 Stoppdatum 1998-12-04
Mängd (ton): 10,90 Kostnad totalt: 8193
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: