Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fagerekeån 027, 07VM027 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-12-11 Stoppdatum 1999-12-11
Mängd (ton): 10,40 Kostnad totalt: 7916
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: