Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fagerekeån 027, 07VM027 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-12-10 Stoppdatum 2002-12-10
Mängd (ton): 11,02 Kostnad totalt: 9685
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: