Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fibbleån 451, 07VM451 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-01-01 Stoppdatum 2013-12-31
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3256
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: