Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fagerekeån 027, 07VM027 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-12-17 Stoppdatum 2004-12-17
Mängd (ton): 11,47 Kostnad totalt: 11469
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: