Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fagerekeån 027, 07VM027 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-26 Stoppdatum 2003-11-26
Mängd (ton): 11,37 Kostnad totalt: 10403
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 51,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: