Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fibbleån 470, 07VM470 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-01-01 Stoppdatum 2013-12-31
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 8298
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: